Cách Nâng Cấp Cung A 2 Áo, Quân Nào Lên Cung A Mạnh Nhất AOE

Cung A 2 Áo (Composite Bowman) là một loại quân có thể chơi từ đời 3 đế chế sau khi được nâng cấp lên từ cung 1 áo. Việc sử dụng những dải gỗ nhiều lớp để làm tăng sức căng cho cung đồng thời cải tiến những mũi tên đồng khiến cho tốc độ bắn nhanh, nâng tầm xa lên rất nhiều. Vì vậy đây là loại quân khá lợi hại khi tụ được một số lượng đủ lớn.

Đặc điểm của cung A 2 áo đó là tốn lực thời điểm đầu, ít máu nhưng tầm xa vượt trội so với các loại cung R ở đời 3 cùng với tốc độ bắn rất nhanh khiến cho nó trở thành đơn vị lính mạnh nhất ở đời 3. Hoàn toàn chiếm ưu thế khi thi đấu với cung hoặc ngựa chém, lạc đà, kể cả là cẩu đá. Ngoài ra giá mua cũng rất rẻ, kèm với đó là tốc độ ra quân nhanh. Tuy vậy khi lên đời 4 các đơn vị quân khác có horse hoặc lên K to có lửa, bắn chặn sẽ khắc chế loại quân này. Chỉ còn Cung A Minoan là vẫn duy trì được lợi thế và tiếp tục được sử dụng.

Hướng Dẫn Cách Nâng Cấp Cung A 2 Áo Trong Đế Chế

Xin cung A 1 áo như thế nào?

 • 500 thực: Lên đời 2.
 • 800 thực: Lên đời 3.
 • 150 gỗ: Xây nhà cung BA.
 • 140 thực + 80 gỗ: Improved Bow, Nâng cấp để mua cung A 1 áo trong BA.
 • 40 thực + 20 vàng: Giá mua 1 đơn vị quân. Đôi khi người chơi gọi nhầm là Cung Nga.

Cung A 1 áo AOE Công nghệ lúc đầu: Công 4, Giáp 0, Tầm xa 6, Máu 40, tốc độ di chuyển ở mức trung bình, tốc độ bắn tên nhanh.

Điều kiện lên Cung A 2 Áo

Cung A 2 áo AOE Composite Bow: Vì là quân ở đời 3 và không có yêu cầu gì. Sau khi lên xong cung 1 áo là chúng ta có ngay biểu tượng lên Cung A 2 áo trong nhà BA. Công 4 -> 5, Tầm xa 6 -> 7, Máu 40 -> 45 HP. Giá: 180 thực + 100 gỗ.

Nâng cấp các công nghệ khác

 • Giáp cung 1 Leather Armor Archers: +2 Giáp cho Cung có tác dụng chống chém và lạc đà tại nhà gỗ BS đời 2.
  • Giá: 100 thực.
 • Giáp cung 2 aoe Scale Armor Archers: +4 Giáp cung ở đời 3.
  • Giá: 125 thực + 50 vàng.
 • Giáp cung 3 aoe Chain Mail Archers: +6 Giáp cung ở đời 4.
  • Giá: 175 thực + 100 vàng.
 • Chặt gỗ 1 aoe Woodworking: +1 Tầm Xa cho cung A. Nâng chặt gỗ lần 1 ở nhà chợ BM đời 2.
  • Giá: 120 thực + 75 gỗ.
 • Chặt gỗ 2 aoe Artisanship: +2 Tầm Xa. Lên chặt gỗ 2 khi lên đời 3 đế chế.
  • Giá: 170 thực + 150 gỗ.
 • Chặt gỗ 3 aoe Craftsmanship: +3 Tầm Xa. Chặt gỗ 3 trong đời 4 AOE.
  • Giá: 240 thực + 200 gỗ.
 • Nâng cấp lửa trong aoe Alchemy: +1 Đam bắn. Nâng cấp lửa trong nhà công nghệ BC.
  • Giá: 250 thực + 200 vàng.
 • Nâng cấp bắn chặn trong đế chế Ballistics: Nâng bắn chặn để tăng độ chính xác. Khi đánh cung chắc chắn phải lên công nghệ này.
  • Giá: 200 thực + 50 vàng.

Cung A quân nào mạnh nhất Chặt gỗ 3 aoe Giáp cung 3 aoe Nâng cấp lửa trong aoe Nâng cấp bắn chặn trong đế chế

Sau khi lên Max công nghệ chỉ số là: Công 5+1, Giáp 0+6, Tầm xa 7+3, Máu 45 HP.

Quân nào trong đế chế có Cung A 2 áo?

Ngoại trừ những quân: Assyrian, Greek, Hittite, Sumerian thì những nước còn lại đều có cung A 1 áo. Trong đó Carthaginian, Choson, Roman không thể lên cung A 2 áo.

Cách lên cung A 2 áo như thế nào

Cung A quân nào mạnh nhất?

Đó chính là Cung A Minoan. Đây là loại Cung A 2 áo mạnh nhất bản đồ đế chế bởi có thể nâng cấp Max công nghệ. Ngoài ra thuộc tính mặc định được +2 Tầm Xa. Tức là 7+5 so với 7+3 thông thường nên phạm vi bắn rất rộng. Các loại quân khác vừa kịp xuất hiện rất có thể đã bị tiêu diệt ngay lập tức.

Xem thêm Click xem tiếp cách lên Horse ThầnNâng Cấp Lên Thần trong AOE các loại quân khác.

Xem thêm:

Cách Nâng Cấp Lên Cung A 2 Áo Trong AOE
Đẳng cấp huynh đài đạt mấy SAO?

Mời vị anh hùng để lại vài câu bình phẩm

Please enter your comment!
Hãy nhập vào tên của các hạ